Ordliste

Liste med de japanske ord, der bruges i træningen.

Denne ordliste indeholder de japanske betegnelser der benyttes af instruktørerne. Ordene siges på japansk under træningen. Det gør de også i andre klubber, både her i Danmark og udenlands. Det har den fordel at vi kan træne i andre klubber, nationalt og internationalt og stadig forstå instruktørens instruktioner. Til at begynde med kan det være svært at huske de forskellige ord, men en bevægelse eller øvelse bliver altid demonstreret og inden længe hører bevægelsen og det japanske ord sammen, så man ikke længere behøver at huske ordet for at kunne bevægelsen.

HÅNDTEKNIKKER

Zuki/Tsuki: Stød

Chudan zuki: Stød mod maven

Jodan zuki: Stød mod hovedet

Gedan zuki: Stød i nedadgående retning

Oi zuki: Gå frem med stød

Gyaku zuki: Stød modsat det ben der er fremme

Maeken zuki: Stød med foreste hånd

Kaki zuki: Stød hvor albuen løftes

Uraken: Baghådsteknik

Tetsui: Sidelæns hammerslag med lukket hånd

Yama zuki: Dobbeltstød mod mave og hoved

Morote zuki: Dobbelt stød i samme højde

Nukite zuki: Fingerstik

Mawashi zuki: Cirkel stød

Nakadaka ippon ken zuki: Slag med langefingerens 2. fingerled

Uraken zuki: Snapslag med bagsiden af knoerne

BLOKERINGER

Gedan harai uke: Nedadgående blok

Yoko uke: Sidelæns blok

Jodan age uke: Opadgående blok

Shuto uke: Blok med håndkant

Shuto uchi: Svingblok med håndkant

Yoku uchi: Indadgående sidelæns blok

Uchi otoshi: Nedadgående hammerblok

Gedan shotei kosa-uke: Nedadgående håndflade dobbelt blok

Kosa uke: Krydsblok med begge hænder

Sasae uke: Dobbelt blok (Yoko-uke)

Haito: Indvendig håndkantslag

Haishu: Slag med bagsiden af hånden

Nukite: Stød med fingerspidserne

Chudan shotei yoko uke: Parade ind foran kroppen med håndroden

Hiji uke: Parade med albuen

Hiki uke: Trække parade

Kake uke: Krog parade

Ko uke: Parade med håndrykken

Mawashi uke: Cirkel parade

Morote uke: Parade med begge hænder

Otoshi uke: Nedadgående parade

Shotei uke: Parade med håndroden

Tora uchi: Cirkel parade

Uchi uke: Underarms parade

SPARK

Mae geri: Frontspark

Mae ashi geri: Spark med foreste ben

Yoko geri: Sidelæns spark

Mawashi geri: Cirkelspark

Uchi mawashi geri/kaki-geri: Indvendigt cirkelspark

Uchiro geri: Baglæns spark

Uchiro mawashi geri: Baglæns cirkelspark

Hiza geri: Knæspark

Ashi Barai: Fodfejning

Fumikomi geri: Stamp 45 grader ind foran kroppe

Kansetsu geri: Stamp 45 grader til siden (mod knæ)

Kakato geri: Hæl spark

Kin geri: Spark i skridtet

Mae tobi geri: Flyvende frontspark

Nidan geri: Dobbelt spark

Tsumasaki mae geri: Front spark med tåspidser

Sukuto geri: Sidespark

Yoko tobi geri: Flyvende sidespark

STILLINGER

Bensoku dachi: Stilling med benene krydsede

Fudo dachi: Fri stilling

Haciji dachi: “8” tal stilling

Han zenkutsu dachi: Kort forlæns stilling

Heiko dachi: Parallel stilling

Heisoku dachi: Parallelle og samlede fødder

Kokutsu dachi: Som zenkutsu dachi; men med ansigtet bagud

Musubi dachi: Samlede hæle og fødder 45 grader

Neko ashi dachi: Kattestilling

Renoji dachi: 45 graders stilling

Sanchin dachi: Timeglasstillingen

Shiko dachi: “Sumo” stillingen

Zenkutsu dachi: Forlæns stilling

FORMALITETER

Konbanwa: Godaften

Konnichiwa: Goddag

Ohayô gozaimasu: Godmorgen

Shitsurei shimasu: Undskyld mig

Onegai-shimasu: Vær rar at hjælpe mig

Arigato gozaimasu: På forhånd tak (der bukkes med)

Arigato gozaimashita: Mange tak (der afslues med … forlader dojoen)

Rei: Buk

Seiza: At sætte sig

Mokuso: Meditation

Shogo: Op på række

Shomen: Centeret i dojo’en, det sted der markerer respekten for karate, og alle tidligere udøvere

Shomen ni rei: Buk for shomen

Sensei ni rei: Buk mod sensei

Senpai ni rei: Buk mod senpai

Otagai ni rei: Buk mod andre

Sensei: Instruktør gradueret minimum 3. dan

Sempai: Instruktør eller assistent

GENERELLE UDTRYK

Shinden: Dojoens tempel, der er symbol på de store mestre

Dojo: Træningssted

Hajime: Begynd

Yame: Stop

Yooi: Klar

TRÆNINGSREDSKABER

Nigiri-game: Tunge keramikkrukker

Kongo-ken: Oval metalstøbning

Ishi-sashi: Håndvægte

Chishi: Kort træstav indsat i betonkrukke

TALRÆKKEN

Ichi: En

Ni: To

San: Tre

Shi: Fire

Go: Fem

Roku: Seks

Shichi: Syv

Hachi: Otte

Ku: Ni

Ju: Ti

Ni Ju: Tyve

San Ju: Tredive

Yon Ju: Fyrre

Go Ju: Halvtreds

Roku Ju: Treds

Nana Ju: Halvfjers

Hachi Ju: Firs

Ku Ju: Halvfems

Hiyaku: Hundrede

DELE AF KROPPEN

Haisoku: Vrist

Hiza: Knæ

Josokutei: Fodballe

Kakato: Hæl

Sokuto: Fodens yderkant

Tsumasaki: Tå-spidser

Shotei: Håndrod

Shuto: Håndkant

Ken: Knyttet hånd

RETNINGER

Mae: Frem

Yoko: Til siden

Mawashi: Cirkel

Ushiro: Bagud

Kaiten: Vend

Otoshi: Nedad

OMRÅDER PÅ KROPPEN

Jodan: Øverste del

Chudan: Midterste del

Gedan: Nederste del

KAMP UDTRYK

Ippon kumite: 1-skridts kamp (parade + modangreb)

Jiyu ippon kumite: 1-skridts frikamp

Jiyu Kumite: Hård og hurtig kontrolleret frikamp

Kihon ippon: Basis kamp

Kumite: Kamp

Randori: Let frikamp med vægt på teknikker

Irikumi: Som Randori; men hårdere og med tættere kontakt

San dan gi: Basis tre skridt / tre niveauer

Sanbon kumite: 3-skridts kamptræning

Shobu ippon kumite: Konkurrence kamp. Et point

Kakia kumitie: Skubbe / presse hænder kamp

Yakusoku kumite: Arrangeret frikamp

Shiai kumite: Konkurrence træning

Iri-go-kumi: Meget hård / fuld kontakt

Kata: Øvelsesrække